Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Mutace tyrozinové kinázy JAK2 (V617F) a genu CALR

Kód metody: EXT_JAK2
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA

Upozornění pro odběr:
Nejvhodnější pro vyšetření je vzorek periferní krev 8 - 10 ml (lze EDTA, citrát. Heparin méně vhodný).
Lze vyšetřit i v punktátu kostní dřeně.
Nevystavovat teplu ani mrazu - optimum +4°C!
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚHKT - Laboratoř PCR diagnostiky leukémií
tel: 221 977 470