Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Mutace MHTFR C677T, A1298C

Kód metody: EXT_753, 754
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA

Upozornění pro odběr:
Neodebírat do lithium heparinu! TRANSPORT ZA POKOJOVÉ TEPLOTY! Stabilita nesrážlivé krve (EDTA) při teplotě 4 °C je 7 dní.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Do 14 dnů
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
94199

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
GENNET, s. r.o. , Laboratoře GENNET, Kostelní 292/9, 170 00 Praha 7
tel: 222 313 000, kontaktní osoba pro odvoz vzorků - Lucie Vodáková (tel. 702 055 447)