Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


PAI-1 4G/5G (mutace)
Polymorfismus genu pro inhibitor aktivátoru PAI-1 4G/5G

Kód metody: EXT_755
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA

Upozornění pro odběr:
Stabilita 7 dnů při teplotě +4 až +8°C.

INDIKACE: Sníženou aktivitu fibrinolytického systému může způsobovat inzerčně-deleční polymorfizmus genu PAI-1 (inhibitor aktivátoru plazminogenu) - PAI-1 4G/5G. Varianta 4G vede ke zvýšené transkripci genu a tím ke zvýšené hladině proteinu PAI-1 v plazmě. INTERPRETACE: Alela 4G může zvyšovat riziko vzniku trombózy u jedinců s další dispozicí (Leidenská mutace, antifosfolipidový syndrom). Jedinci s 4G alelou mají vyšší riziko vzniku koronárních syndromů a infarktu myokardu, ženy mají vyšší výskyt komplikací během těhotenství a porodu.Výsledek stanovení polymorfizmu PAI-1 genu představuje podstatně spolehlivější metodu než stanovení plazmatické aktivity PAI-1, která může být ovlivněna mnoha faktory. Zdroj: Seznam laboratorních vyšetření ÚLBLD VFN (http://ulbld.lf1.cuni.cz).
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Do 14 dnů
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
GENNET, s. r.o. , Laboratoře GENNET, Kostelní 292/9, 170 00 Praha 7
tel: 222 313 000, kontaktní osoba pro odvoz vzorků - Lucie Vodáková (tel. 702 055 447)