Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Faktor II v plazmě

Kód metody: EXT_FII
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisr. úpravou - citrát sodný 1+9

Upozornění pro odběr:
Vzorek je potřeba dodat do smluvní laboratoře do dvou hodin po odběru! Vzorek je potřeba dodat do smluvní laboratoře do dvou hodin po odběru! Stočit, separovat plazmu (označit citrátová plazma), nechladit! Stabilita plazmy při 20 °C 6 hodin.

Hemolýza, chylózní plasma, ikterická plasma mohou ovlivnit výsledek, ev. mohou znemožnit měření. Podávaná antikoagulancia mohou zkreslit výsledek vyšetření, je potřeba je uvádět na žádance. Zdroj: Seznam laboratorních vyšetření ÚLBLD VFN (http://ulbld.lf1.cuni.cz)


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD 1. LF - Hematologie - Koagulační laboratoř
Tel: 224 962 832, 224 963 039, 224 962 852