Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Faktor XI v plazmě

Kód metody: EXT_FXI
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisr. úpravou - citrát sodný 1+9

Upozornění pro odběr:
Vyšetření na referenčním pracovišti ÚLBLD VFN Praha, Hematologie - Koagulační laboratoř. Vzorek je potřeba dodat do smluvní laboratoře do dvou hodin po odběru! Stočit, separovat plazmu (označit citrátová plazma), nechladit! Stabilita plazmy při 20 °C 6 hodin.

Hemolýza, chylózní plasma, ikterická plasma mohou ovlivnit výsledek, ev. mohou znemožnit měření. Podávaná antikoagulancia mohou zkreslit výsledek vyšetření, je potřeba je uvádět na žádance. Zdroj: Seznam laboratorních vyšetření ÚLBLD VFN (http://ulbld.lf1.cuni.cz)


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD 1. LF - Hematologie - Koagulační laboratoř
Tel: 224 962 832, 224 963 039, 224 962 852