Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


PAI-1 antigen
Inhibitor aktivátorů plazminogenu (antigen)

Kód metody: EXT_PAI-1 Ag
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisr. úpravou - citrát sodný 1+9

Upozornění pro odběr:
Vzorek je nutné dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru. Stabilita při 4-8°C pouze 24 hodin! Zdroj: Seznam laboratorních vyšetření ÚLBLD VFN (http://ulbld.lf1.cuni.cz).


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD 1. LF - Trombotické centrum
tel: 22496 6272, 22496 6279