Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


von Willebrandův faktor (antigen)

Kód metody: EXT_vWF_AG
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisr. úpravou - citrát sodný 1+9

Upozornění pro odběr:
Vzorek je potřeba dodat do smluvní laboratoře do dvou hodin po odběru! Stočit, separovat plazmu, do doby transportu skladovat v lednici. Stabilita plazmy při 4-8 °C 8 hodin.


Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: 1x měsíčně


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD 1. LF - Hematologie - Koagulační laboratoř
tel: 224 962 832, 224 963 039, 224 962 852