Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


HE4 v séru
Human Epididymal Protein 4

Kód metody: EXT_749
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Upozornění pro odběr:
Pouze sérum. Pro výpočet ROMA indexu nutné uvést stav pacientky (premenopauza/menopauza).

Stabilita při teplotě 20°C 24 h, při 4-8 °C 4 dny; lze zamrazit při -20 °C .

Marker pro časnou detekci zhoubných nádorů vaječníků; je produkován ve vysokých koncentracích pacientkami s karcinomem vaječníků. HE4 vykazuje vysokou senzitivitu v časných stádiích onemocnění.

Indikace: odhad rizika epiteliálního karcinomu vaječníků, nejlépe v kombinaci s CA 125 a výpočtem ROMA indexu (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) = výpočet vyjadřující % odhad rizika ovariálního karcinomu u žen s tkáňovou hyperplazií ovarií závislý na věku a stavu (premenopauza/menopauza). Pro výpočet indexu je nutné SOUČASNÉ stanovení HE4 a CA 125. Na žádance je nutné vyznačit stav pacientky (premenopauza/menopauza), jinak výpočet ROMA indexu neproběhne.Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Za 2 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
81299

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Centrální laboratoř
Tel: 224962841, 224963032, příjem materiálu: 224962654, 224962569