Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Placentární růstový faktor v séru (PLGF)

Kód metody: EXT_770
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální doba do zpracování: 12 h

Upozornění pro odběr:
Určeno pro ranou diagnostiku preeklampsie.
.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
PREVEDIG, spol. s r. o.
tel: 270 00 3261, 270 00 3133