Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Protilátky proti Hemofilu influenzae IgG

Kód metody: EXT_HEM_IgG
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální doba do zpracování: 1 d při 4 °C

Upozornění pro odběr:
Stabilita při teplotě 2-8 °C po dobu maximálně 48 hodin. Odebranou krev stočit v den odběru. Pro delší uchování skladovat zamrazené sérum.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Do 5 dnů

Vykazované výkony:
82079

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol
laboratoř tel: 224435985