Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Amiodaron v séru

Kód metody: EXT_708
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální doba do zpracování: 1 h při 25 °C

Upozornění pro odběr:
Ihned odseparovat sérum. Stabilita při teplotě 20 °C 4 hodiny, při teplotě 4-8 °C 3 dny.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Za 4 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Laboratoř pro nové biomarkery
tel.: 224 964 278 (HPLC)