Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Diaminooxidáza (DAO) v séru
Histamináza

Kód metody: EXT_DAO
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Upozornění pro odběr:
Sérum nutno oddělit do 2 hodin od odběru (SVOZEM ODVÉST JAKO PRVNÍ!)
Marker histaminové intolerance.
Je důležité vysadit týden před odběrem antihistaminovou léčbu, Pacient nemusí být na lačno. Pacient by se měl vyvarovat před odběrem nízko histaminové dietě.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
IMMUNO-FLOW, s. r. o.
tel: 286 923 150 - 151