Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Anti-acetylcholin receptor (ACHR) v séru
Protilátky proti acetylcholinovému receptoru

Kód metody: EXT_702
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Upozornění pro odběr:
Odběr a transport v jednom dni - plnou krev transportovat ve speciálních boxech do 25°C.
Transport krve s delší časovou prodlevou - separované sérum od krevních elementů skladujte při -20°C. Zmražený materiál do laboratoře transportujte na ledu nebo s chladícím gelem (vložkou).
Stabilita při 4-8 °C 1 týden, při -20 °C 6 měsíců.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Do 14 dnů
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
81705

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Centrální laboratoř
Tel. 224962841, 224963032, příjem materiálu: tel. 224962654, 224962569