Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Anti-Infliximab v séru
Protilátky proti infliximabu v séru

Kód metody: EXT_002
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Upozornění pro odběr:
Stabilita v séru při teplotě 4-8 °C 14 dní.

Infliximab je chimérická monoklonální protilátka, namířená proti prozánětlivému cytokinu TNF-alfa. Jako každý glykoprotein může být jeho molekula imunogenní. Protilátky proti infliximabu mohou vést k neúčinnosti biologické terapie (k primární nebo sekundární neodpovídavosti na léčbu). Mohou být zdrojem reakcí časné i oddálené přecitlivělosti na biologické léčivo.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Do 14 dnů
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
91171

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD 1. LF - Klinická imunologie a alergologie
tel: 22496 6278, 22496 6638, 22496 6469