Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Infliximab v séru
Hladina Infliximabu v séru

Kód metody: EXT_001
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Upozornění pro odběr:
ODBĚR JE NEZBYTNÉ PROVÉST TĚSNĚ PŘED PODÁNÍM NÁSLEDNÉ INFUZE INFLIXIMABU (TZV. TROUGH LEVEL). Stabilita séra při 4-8 °C 14 dní.

Infliximab je chimérická monoklonální protilátka, namířená proti prozánětlivému cytokinu TNF-alfa. Měří se tzv. trough level neboli nejnižší sérová hladina léčiva. Nedetekovatelná hladina infliximabu může svědčit pro neodpovídavost na léčbu, pro tvorbu protilátek proti infliximabu, může být důvodem pro navýšení dávky nebo frekvence podávání léčivého přípravku (Zdroj databáze laboratorních vyšetření VFN).
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Do 14 dnů
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
91177

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD 1. LF - Klinická imunologie a alergologie
tel: 22496 6278, 22496 6638, 22496 6469