Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


TPMT - genotypizace
(screening - azathioprin)

Kód metody: EXT_003
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA

Upozornění pro odběr:
Stabilita nesrážllivé krve při teplotě 4-8 °C pět dní.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD 1. LF - STD laboratoř (příjem materiálu tel: 224 96 8140)
Výsledky, informace: doc. MUDr. Ondřej Slanař, PhD. (tel. 224 96 4135, 224 96 8146)
.