Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Metotrexát v séru
Methotrexát (MTX)

Kód metody: EXT_730
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální doba do zpracování: 4 h při 25 °C

Upozornění pro odběr:
Vzorky je třeba chránit před světlem. Separace séra do jedné hodiny po odběru!
Stabilita při 20 °C 8 hodin, při 4-8 °C 24 hodin.

Sledování hladiny v séru při léčbě methotrexátem.

Nebezpečí intoxikace:
po 24 h při hladině vyšší než 10 µmol/l
po 48 h při hladině vyšší než 1,0 µmol/l
po 72 h při hladině vyšší než 0,1 µmol/l
.
Referenční rozmezí je pouze orientační. Výsledky musí být hodnoceny na základě farmakokinetických dat a klinického stavu každého pacienta.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Následující den
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Centrální laboratoř
Tel: 224962841, 224963032, příjem materiálu: 224962654, 224962569