Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


ACTH v plazmě
Kortikotropin

Kód metody: EXT_703
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou EDTA

Upozornění pro odběr:
Speciální odběr - odebraný materiál obložit ledovou tříští a ihned dodat do laboratoře nebo do 15 min centrifugovat v chlazené centrifuze a plazmu uložit do -20°C. Transportovat zamražené!
Při teplotách 20 °C a 4-8 °C NESTABILNÍ! Stabilita při -20 °C 3 měsíce.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Následující den
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
93139

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Laboratoř endokrinologie a metabolismu
Tel: 224962911, 224962912, 224962903