Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Anti-IA-2 v séru
Protilátky proti tyrosinfosfatáze

Kód metody: EXT_772
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Upozornění pro odběr:
Transportovat do laboratoře co nejdříve! Po odběru stočit, alikvot skladovat v lednici.
Stabilita séra 5 dnů při teplotě 4 až 8 °C.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do 14 dnů
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
91499

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
PREVEDIG, spol. s r. o.
tel: 270 00 3261, 270 00 3133