Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Tyreoglobulin v séru

Kód metody: EXT_740
Primární vzorek: Krev

Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Za 2 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
93199

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Centrální laboratoř
Tel: 224962841, 224963032, příjem materiálu: 224962654, 224962569