Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Likvor (TOPELEX)

Kód metody: EXT_501
Primární vzorek: Likvor

Upozornění pro odběr:
Vzorek určený pro likvorologickou laboratoř TOPELEX (sérum, likvor) musí být neprodleně po odběru dopraven na centrální příjem (CP), v pracovních dnech odvoz do laboratoře zajistí doprava Topelexu - pracovník CP kontaktuje na tel: 727 945 141.

Odběry mimo běžnou pracovní dobu (odpolední, noční, víkendy) - pracovník CP kontaktuje pohotovostní službu Topelexu na lince 724 978 303. Materiál do Topelexu dopraví sanita FNB, požadující oddělení se vzorkem na CP zároveň zasílá příkaz k transportu pro sanitu FNB.
.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Dostupnost statimová: Odesíláme na jiné pracoviště


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
TOPELEX, s. r. o.
tel: 266 006 118, mobil NON STOP 724 978 303
Sokolovská 810/304, Vysočany, 190 00 Praha 9