Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Močový konkrement - rozbor

Kód metody: EXT_741
Primární vzorek: Konkrement(močový)

Upozornění pro odběr:
Trasportovat v uzavřené plastové nádobce nebo v uzavíratelném sáčku.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Do 14 dnů


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
Synlab czech s. r. o., Laboratoř Praha
Call centrum: 800 800 234