Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Tryptáza v séru

Kód metody: EXT_Trypt
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Upozornění pro odběr:
Lze i plazma - EDTA nebo heparin.
Transport vzorku do 6 hodin po odběru, při odloženém transportu stočit, separovat sérum, uložit do lednice - stabilita séra při 20°C jeden den, při 4-8 °C týden, při -20 °C jeden rok.

A. Stanovení při anafylaktické reakci: 1. Odběr v intervalu 15 min. až 3 hodin po počátku příznaků anafylaxe, 2. odběr za 24 hodin nebo později po odeznění příznaků

B. Stanovení bazální tryptázy (diagnostika systémové mastocytózy, syndromu aktivace mastocytů či jiného myeloidního proliferativního onemocnění): Odběr kdykoliv

C. Stanovení postmortem (posouzení anafylaxe jako možné příčiny smrti): odběr do 48 hodin od smrti
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do 14 dnů


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
Centrální laboratoře - imunologie, FN Vinohrady
laboratoř imunologie tel: 267 163 364