Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Průtoková cytometrie CLIP

Kód metody: EXT_CLIP
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA

Upozornění pro odběr:
Vzorky krve na průtokovou cytometrii dodat do laboratoře CLIP do jednoho dne od odběru.
Vzorky likvoru dodat nejdéle do dvou hodin od odběru!
Uchovávat při pokojové teplotě!
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
CLIP Laboratorní centrum
Klinika dětské hematologie a onkologie
2. LF UK FN Motol
tel: 224436521, 224436413