Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Histologické vyšetření kostní dřeně (trepanobiopsie)

Kód metody: EXT_TREP
Primární vzorek: Kostní dřeň
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA

Upozornění pro odběr:
Provádí Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF FN Motol, Laboratoř průtokové cytometrie.
Transport do laboratoře co nejdříve od odběru, do doby předání uchovávat v lednici.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Za 4 dny


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
Ústav patologie a molekulární medicíny - Laboratoř průtokové cytometrie, FN Motol
tel: 22243 5619