Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Cytologická analýza nátěrů kostní dřeně

Kód metody: EXT_CYTO

Upozornění pro odběr:
Konziliární vyšetření. Odesílají se sklíčka s nátěry kostní dřeně (nefixovaná, neobarvená, stabilita do 14 dní od odběru). Odezva výsledků - do tří pracovních dnů, STATIM požadavek následující pracovní den. Zdroj: Laboratorní příručka ÚHKT, Morfologicko-cytochemická laboratoř (www.uhkt.cz).
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: 1 pracovní den


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚHKT - Morfologicko-cytochemická laboratoř
Tel: 221 977 283