Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


HIT serologicky
Heparinem indukovaná trombocytopenie

Kód metody: EXT_HIT
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Upozornění pro odběr:
Odběr srážlivé krve, dodat do laboratoře co nejdříve. V případě dodání vzorku do laboratoře do 2 hodin od odběru možno uchovávat při laboratorní teplotě (18-24 °C), v případě pozdějšího dodání do laboratoře uchovávat vzorek v chladu (2-8 °C), v případě pozdějšího dodání do laboratoře uchovávat vzorek v chladu (2-8 °C), plnou krev dodat ke zpracování do laboratoře maximálně do 2 dnů od odběru. Zdroj: Laboratorní příručka ÚHKT, Laboratoř imunohematologie (www.uhkt.cz).
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 2 dny
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: 1 pracovní den


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚHKT - NRL pro imunohematologii
tel: 221 977 204