Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Protilátky proti leukocytům a trombocytům
Leukocytární a trombocytární protilátky

Kód metody: EXT_758, 757
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Upozornění pro odběr:
Odběr 5 ml srážlivé krve. Dodat do laboratoře co nejdříve, nejlépe do 4 hodin. V případě dodání vzorku do laboratoře do 4 hodin od odběru možno uchovávat při laboratorní teplotě (18-24 °C), v případě pozdějšího dodání do laboratoře uchovávat vzorek v chladu (2-8 °C), plnou krev dodat ke zpracování do laboratoře maximálně do 3 dnů od odběru. Sérum oddělené od buněk vzápětí po odběru je možno při uchovávání a přepravě za chladu (2-8 °C) dodat do laboratoře do 3 dnů od odběru. Dostupnost výsledků - 21 dnů.


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚHKT - NRL pro imunohematologii
tel: 221 977 204