Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Průtoková cytometrie

Kód metody: EXT_FCM

Upozornění pro odběr:
Materiál k vyšetření: periferní krev (2-3 ml EDTA), kostní dřeň (1-2 ml EDTA), výpotek, mozkomíšní mok. Odebraný materiál k vyšetření SKLADOVAT PŘI POKOJOVÉ TEPLOTĚ a dopravit podle požadovaného vyšetření v rozmezí 4 až 24 hodin po odběru (viz žádanka o vyšetření průtokovou cytometrií).

Zaměření laboratoře: nádorová hematologie - hematoonkologie, nenádorová a transplantační hematologie. Dostupnost: kritické / patologické výsledky ihned telefonicky, písemný výsledek s diagnostickým závěrem poštou do týdne. Zdroj: Laboratorní příručka ÚHKT, Laboratoř průtokové cytometrie.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚHKT - Laboratoř průtokové cytometrie
tel: 221 977 301