Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Chromogranin A v séru
Cg A

Kód metody: EXT_713
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální doba do zpracování: 4 h při 25 °C

Upozornění pro odběr:
Nejsou zvláštní požadavky pro odběr. Materiál transportujte při teplotě 15-25°C. Stabilita při teplotě 4-8 °C 1 den.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Do 14 dnů
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
81675

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Centrální laboratoř
Tel. 224962841, 224963032, příjem materiálu: tel. 224962654, 224962569