Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Hemochromatóza
Mutace genu HFE

Kód metody: EXT_HFE
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA

Upozornění pro odběr:
Stabilita 7 dnů při teplotě +4 až +8°C.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: 1x měsíčně
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD 1. LF - Trombotické centrum
tel: 22496 6272, 22496 6279