Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Cirkulující antikoagulans v plazmě

Kód metody: EXT_CIRK
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný

Upozornění pro odběr:
Pro vyšetření je potřeba 1,3 ml plasmy, proto je potřeba odebrat alespoň 2 zkumavky o objemu 5 ml! Vzorek je potřeba dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru.


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD 1. LF - Hematologie - Koagulační laboratoř
Tel: 224 962 832, 224 963 039, 224 962 852