Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Polymorfizmus genu pro cytochrom P450 - CYP2C19, CYP2C9

Kód metody: EXT_P450
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA

Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: 1x měsíčně


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD 1. LF - Trombotické centrum
Tel: 22496 6272, 22496 6279