Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Polymorfizmus ILB28

Kód metody: EXT_ILB28
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA

Upozornění pro odběr:
Nelze použít vzorky s heparinem!
Stabilita při 20 °C - 24 hodin, při 4-8 °C - týden.
K vyšetření je potřeba INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S GENETICKÝM VYŠETŘENÍM (jeho kopii je nutno odeslat se vzorkem a objednávkou vyšetření do laboratoře !!!).

Indikace:
Cílem detekce polymorfismu genu pro IL28B je predikovat šanci pacienta na trvalou eliminaci viru (SVR) hepatitidy C a tím umožnit individualizaci terapie (dávka léku, doba léčby atd.).
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Do 5 dnů
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD 1. LF - Sérologická laboratoř
tel: 22496 6272, 22496 6279