Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Vyšetření účinnosti přímých inhibitorů koagulace (DOAC)

Kód metody: EXT_DOAC
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisr. úpravou - citrát sodný 1+9

Upozornění pro odběr:
Jedná se o hodnocení účinnosti léčby, proto jsou výsledky hodnoceny individuálně podle uvedené dávky léku a času odběru. Na žádance je potřeba uvádět druh léku, dávkování, čas užití poslední dávky léku a čas odběru (Dabigatran - 2 hodiny po podání). Transport do smluvní laboratoře do 2 hodin po odběru!

Externí vyšetření účinnosti přímých inhibitorů koagulace (DOAC) se týká především Dabigatranu (Pradaxa). Ostatní DOAC (Rivaroxaban - Xarelto, Apixaban - Eliquis, Edoxaban - Lixiana) jsou dostupná k vyšetření v hematologické laboratoři NNB.
INDIKACE: Urgentní stavy – nutnost akutní operace, závažné krvácení, předávkování, ischemická CMP vyžadující trombolýzu; identifikace pacientů se zvýšeným rizikem krvácení způsobeným nadměrnou expozicí vůči DOAC; podezření nebo známá interakce s jinými léky; renální selhání; otázka compliance pacienta. Zdroj: Seznam laboratorních vyšetření ÚLBLD VFN (http://ulbld.lf1.cuni.cz).
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Denně
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD 1. LF - Hematologie - Koagulační laboratoř
tel: 224 962 832, 224 962 878