Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Cytogenetika (krev, kostní dřeň)

Kód metody: EXT_CYTOGEN

Upozornění pro odběr:
Periferní krev - heparin litný (8 ml); kostní dřeň do odběrového média (PBS - odběrové zkumavky jsou připravovány v laboratoři Centra nádorové cytogenetiky a dodávány na příslušná pracoviště; vzorek odebraný do jiné zkumavky nelze zpracovat!. Zkumavku s roztokem lze získat v laboratoři CNC ÚLBLD a je nutné ji skladovat v lednici.. Exspirace 6 měsíců od data přípravy).
Transport co nejdříve po odběru, NEMRAZIT, NECHLADIT! Stabilita primárního biologického materiálu 1 den!
Dostupnost výsledků - 8 týdnů, statim vyšetření 2 týdny.

Centrum nádorové cytogenetiky (CNC), které je součástí ÚLBLD, je největší zařízení tohoto druhu v ČR, které se specializuje na vyšetření nádorů. Toto společné pracoviště VFN a ÚHKT přijímá vzorky nádorových buněk z VFN, ÚHKT a dalších zdravotnických zařízení z Prahy a okolí a zajišťuje superkonsiliární cytogenetické poradenství pro celou ČR. Zdroj: Seznam pracovišť ÚLBLD VFN (http://ulbld.lf1.cuni.cz).


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD 1. LF - Centrum nádorové cytogenetiky
Tel: 224962927, 224962399