Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Fúzní gen BCR-ABL

Kód metody: EXT_BCR
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA

Upozornění pro odběr:
Odběr minimálně 5 - 10 ml krve do EDTA nebo citrátu. Transport v chladu co nejdříve po odběru maximálně do 24 hodin.

Mutace IgVh, TcR u lymfoproliferativních onemocnění (8-10 krve do EDTA anebo citrátu).
RT - PCR vyšetření u AML (fuzní geny) 8-10 krve do EDTA anebo citrátu.
Zdroj: Laboratorní příručka ÚHKT, (www.uhkt.cz).
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚHKT - Oddělení molekulární genetiky
tel: 221 977 221