Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Anti-Müllerian hormon v séru (AMH)

Kód metody: EXT_AMH
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Upozornění pro odběr:
Stabilita při 20 °C - 1 den, při 4-8 °C stabilita 14 dní.

Indikace:
1. Stanovení ovariální rezervy u žen
2. Diagnostika a sledování syndromu polycystických vaječníků
3. Stanovení v dětském věku (diff. diagnostika opožděné puberty, narušeného pohlavního vývoje, apod.)
4. Nádorový marker
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Do 14 dnů
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD 1. LF - Klinická imunologie a alergologie
tel: 22496 6278, 22496 6638, 22496 6469