Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Gastrin v séru

Kód metody: EXT_721
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální doba do zpracování: 4 h při 25 °C

Upozornění pro odběr:
Odebranou krev je potřeba dodat do laboratoře do 4 hodin, event. sérum zamrazit na -20°C a zmrazené sérum dodat do laboratoře. Stabilita při 4-8°C 4 hodiny, při -20°C 30 dní.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: 1x měsíčně
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
93153

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Centrální laboratoř
Tel: 224962841, 224963032, příjem materiálu: 224962654, 224962569