B-04 Úroveň a stav akreditace

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_03

verze dokumentu

: 03

platí od

: 26.04.2021

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště 

 

Laboratoře Centrálních laboratoří jsou evidovány v Registru klinických laboratoří pro odbornosti:

 

801 (pracoviště klinické biochemie), Audit R3 NASKL 10/2021  

813 (laboratoř alergologická a imunologická), Audit II NASKL 7/2020 

818 (laboratoř hematologická), Audit R3 NASKL 11/2021

222 (pracoviště transfuzní služby), Audit R3 NASKL 11/2021

802 (pracoviště lékařské mikrobiologie), Audit R3 NASKL 10/2021

 

Laboratoře splnily základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto registru a obdržely příslušná osvědčení.

 

Zařízení transfuzní služby absolvovalo v roce 2021 pravidelný audit Státního ústavu pro kontrolu léčiv a splňuje požadavky správné výrobní praxe v souladu s platnou legislativou.

OKM - v činnosti laboratoře a organizaci jejího provozu jsou implementované programy kvality a efektivity doporučené v rámci "Národního programu zvyšování kvality ve zdravotnictví".

 

Oddělení se účastní systému Externího hodnocení kvality v oblasti lékařské mikrobiologie a vlastní Certifikát o splnění podmínek správné diagnostiky pro následující metody:

 

·         Mykobakterie – izolace a identifikace

·         Průkaz mykobakterií metabolickými metodami

·         Sérologie Streptococcus pyogenes – neutralizační metoda

·         Sérologie toxoplasmózy

·         Bakteriologická diagnostika

·         Sérologie EBV

·         Sérologie CMV

·         Sérologie lymeské boreliózy

·         Sérologie syfilis

·         Mikroskopická diagnostika trichomonád

·         Parazitologie střevní

·         Sérologie Helicobacter pylori

·         Sérologie Yersinia enterocolitica

·         Detekce papillomavirů

 

Práce antibiotického střediska je osvědčena účastí v EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network).

 

Laboratoři byl udělen v roce 2006 (obnoven 2015) statut akreditovaného pracoviště pro vzdělávací program pro komplexní přípravu v oboru lékařské mikrobiologie včetně antibiotického střediska.

 

Centrální laboratoře jsou součástí zdravotnického zařízení akreditovaného podle SAK (Spojená akreditační komise MZ ČR).

 

Zpět na úvodní stranu