LOGO_NNB

 

Centrální laboratoře

 

 

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

 

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, Praha 8 - Libeň

 

Informace o laboratořích

Seznamy vyšetření

Manuál pro odběry

Příjem vzorků

Komunikace s laboratoří

Konzultace

Vydávání výsledků

Pro pacienty

Obsah příručky

            Identifikace pracoviště a důležité údaje

           

            Centrální laboratoře

                        Organizace laboratoří

                        Odběrová místa

                        Centrální příjem vzorků

           

Oddělení klinické biochemie a imunologie

 

            Oddělení klinické hematologie a transfuze

 

            Oddělení klinické mikrobiologie

 

            Toxikologická laboratoř

 

 

 

 

 

 

Verze 04, květen 2024

Vytvořeno programem SLP, verze 4.11.01