LOGO_NNB

Centrální laboratoře

Oddělení klinické biochemie a imunologie

Oddělení klinické hematologie a transfuze

Oddělení klinické mikrobiologie

 

 

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

 

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, Praha 8 - Libeň

 

Informace o laboratoři

Seznamy vyšetření

Manuál pro odběry

Příjem vzorků

Komunikace s laboratoří

Konzultace

Vydávání výsledků

Pro pacienty

Obsah příručky

            Identifikace laboratoře a důležité údaje

           

            Centrální laboratoře

                        Organizace laboratoří

                        Odběrová místa

                        Centrální příjem vzorků

            Oddělení klinické biochemie a imunologie

            Oddělení klinické hematologie a transfuze

            Oddělení klinické mikrobiologie

                        Bakteriologie

                        Antibiotické středisko

                        TBC laboratoř

                        Parazitologie

                        Autovakcíny

                        Virologie a infekční sérologie

                        Molekulárně genetické metody

                        Mykologie

 

 

 

Verze 03, únor 2022

Vytvořeno programem SLP, verze 3.94.01