C-04 Požadavky na dodatečná vyšetření

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_03

verze dokumentu

: 03

platí od

: 26.04.2021

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

C-04 Požadavky na dodatečně doordinovaná vyšetření

 

 OKBI – Laboratoř klinické biochemie

- skladuje vzorky venózní krve a vzorky sbíraných močí při teplotě +4 až +8 °C po dobu 72 hodin od přijetí materiálu. Neskladují se vzorky moče na chemické a morfologické vyšetření a vzorky krve na vyšetření ABR. Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně po ústní telefonické konzultaci s pracovníkem laboratoře provádět požadovaná vyšetření za dodržení těchto pravidel:

 

·         pro všechna dodatečně ordinovaná vyšetření je nutno dodat žádanku na doobjednání vyšetření (CP Žádanka DOOBJEDNÁVKA)

·         dodatečná vyšetření požadovaná akutně STATIM budou provedena neprodleně po telefonickém doobjednání, pracovník laboratoře vždy zaznamená do komentáře žádanky standardní text s uvedením identifikace žadatele a výčtem požadovaných vyšetření

·         dodatečně doordinovaná vyšetření nepožadovaná akutně lze telefonicky přiobjednat a budou provedena dle možnosti laboratoře, pracovník laboratoře vždy zaznamená do komentáře žádanky standardní text s uvedením identifikace žadatele a výčtem požadovaných vyšetření.

·         dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dané stabilitou analytu v biologickém materiálu, případně typem biologického materiálu (sérum/plazma). Po uplynutí daného časového intervalu vyšetření nelze provést a je nutný odběr nového vzorku.

 

Vyšetření, která nelze dodatečně ordinovat:

glykémie, ionizovaný vápník, ionizovaný hořčík, folát, etanol, laktát, homocystein, parathormon

 

Vyšetření, která lze dodatečně ordinovat nejpozději 4 hodiny po odběru:

draslík, bilirubin, bilirubin konjugovaný, laktátdehydrogenáza, BNP, ACE, tyreotropin, trijodtyronin volný, prolaktin, C-peptid, prostatický specifický antigen.

 

Vyšetření, která lze dodatečně ordinovat nejpozději 6 hodin po odběru:

IL-6 (interleukin 6)

 

Vyšetření, která lze dodatečně ordinovat nejpozději 8 hodin po odběru:

PCT (prokalcitonin)

 

 

Ostatní biochemická vyšetření lze doobjednat do konce směny (do půlnoci).

 

OKBI - Laboratoř klinické imunologie

- uchovává vzorky při teplotě -20°C minimálně po dobu 1 měsíce. Vzorky se uchovávají tak, aby prošly pouze jedním zamrazením.

V případě potřeby lze provést na telefonickou žádost dodatečná vyšetření za dodržení těchto pravidel:

 

·         pro všechna dodatečně ordinovaná vyšetření je nutno dodat dodatečnou žádanku

·         osoba přejímající ústní požadavek zkontroluje dostatek uchovaného materiálu

·         zapíše nově objednaný požadavek do žádanky s jasným označením dodatečného vyšetření, zapíše jméno objednávajícího, datum a čas objednání a parafuje údaje na žádance, zároveň doplní nové požadavky do LIS

·         z imunologických vyšetření je časově omezeno dodatečné vyšetření buněčné imunity (odběr do EDTA) – pouze do druhého dne

 

OKHT

Hematologická a koagulační laboratoř uchovává vzorky po dobu 24 hodin od přijetí vzorku.
Po dobu stability materiálu je možné ze vzorků, které již byly dodány do laboratoře, dodatečně telefonicky doobjednat další vyšetření, pokud jsou dodržena tato pravidla:

 

·         doobjednání ordinuje lékař

·         hematologická laboratoř: pro všechna dodatečně ordinovaná vyšetření je nutno dodat dodatečnou elektronickou žádanku s časem odběru původního vzorku, která je přiřazena k původnímu požadavku

·         transfuzní laboratoř: doobjednání transfuzních přípravků lze telefonicky, čas doobjednání a jméno lékaře laborant doplní na žádanku (transfuzní laboratoř)

·         doobjednávané vyšetření je nutné konzultovat s laborantkou příslušného úseku laboratoře

·         dodatečné vyšetření je možné provést u některých analytů s určitým omezením, které je určeno stabilitou analytu ve vzorku a množstvím odebraného materiálu

·         pokud je překročena doba, po kterou je analyt ve vzorku stabilní, laboratoř vyšetření neprovede a je nutné doručit nový vzorek

 

 

Tabulka s nejméně stabilními analyty při skladování za laboratorní teploty:

 

Vyšetření

Čas od odběru (stabilita)

Etanol gelifikační test

30 minut

APTT či TT – léčba heparinem, LMWH, UFH, Arixtra

2 hodiny*

APTT, TT, FBG, D-Di, AT, FDP, PS, PC, FVIII, FIX, FXII

4 hodiny

Krevní nátěr

5 hodin

Krevní obraz (retikulocyty)

5 hodin

PT

6 hodin

Křížový pokus (doobjednání transfuzních přípravků)

72 hodin

* stabilita plazmy oddělené do 1 hodiny po odběru centrifugací při 20±5 °C

 

 

OKM

 

V odůvodněných případech lze přiobjednat vyšetření z předem zaslaného biologického materiálu.

Laboratoř takový požadavek může přijmout pouze v případě, že obdržela materiál v dostatečném množství, odběr byl proveden pro doobjednané vyšetření vhodným způsobem a pokud dosud nedošlo ke zpracování vzorku, které další vyšetření znemožní (např. materiál na TBC po zpracování NELZE vyšetřit na přítomnost nespecifické flóry).

 

Dodatečný požadavek doporučujeme sdělit ihned telefonicky s tím, že pracovníci laboratoře doplní požadavek na papírovou žádanku s vyznačením: kdo objednal, kdy objednal (datum a čas) a kdo požadavek v laboratoři přijal.

Při takovém dodatečném doobjednání vyšetření je ale vždy nutno dodat řádně vyplněnou žádanku s poznámkou, že se jedná o doobjednávku k dříve zaslanému materiálu.

 

 

Zpět na úvodní stranu