C-06 Příprava pacienta před odběrem

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_03

verze dokumentu

: 03

platí od

: 26.04.2021

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

C-06 Příprava pacienta před odběrem

 

 Přípravou pacienta k odběru biologického materiálu začíná preanalytická fáze laboratorního vyšetření. Odběrová nádobka má být označena identifikačními údaji pacienta (jméno a rodné číslo, optimálně štítkem vytištěným z NIS) ještě před vlastním odběrem.

 

 Odběr krve

Odběr venózní krve se provádí obvykle ráno a nalačno, což znamená, že pacient během 10-12 předchozích hodin nejedl a byl v relativním klidu. Pokud může vynechat léky, vynechá je 3 dny, pro alergologická vyšetření 14 dní před odběrem. Ráno před odběrem je vhodné, vypije-li pacient minimálně ¼ l neslazeného čaje nebo vody. Poloha pacienta je velmi významná, při odběru vstoje dochází k přesunu tekutiny z intravazálního prostoru do intersticia, a tím k vzestupu koncentrace vysokomolekulárních látek a látek na ně vázaných o 10-15 %.  Odběr by se měl také provádět 1 hodinu po skončení infuzní terapie (8 hodin po infuzi tukové emulze).

Odběr kapilární krve na stanovení glykémie, glykemického profilu nebo krevního obrazu se rovněž provádí nalačno – provádí klinické pracoviště.

Před odběrem kapilární krve na stanovení parametrů ABR je nutno kapilární krev v oblasti odběru arterializovat třením či ohřátím tkáně.

Odběr moče 

Před odběrem vzorku ranní moče je vhodné omýt zevní genitál.

Při sběru moče je zapotřebí dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin během sběrného období (za vhodný se považuje takový příjem, aby se dosáhlo 1500 - 2000 ml moče u dospělého za 24 hodin). 

Odběr stolice

Okultní krvácení (specifická metoda FOB): 3 dny před začátkem a po dobu testování jíst co nejvíce potravin obsahujících vlákninu (zelenina, celozrnný chléb, ořechy), jiná dietní opatření nejsou nutná. Je nutné vyloučit krvácení z nosu, z dásní, hemeroidů, nevyšetřujeme po extrakci zubu a během menstruace.

Výrazné zředění vzorku močí nebo vodou z toalety mohou způsobit chybný výsledek testu.

Sternální punkce

Pacient nemusí být nalačno. Je vhodné po individuální konzultaci s ošetřujícím lékařem vynechat léky, které mohou potencovat krvácení.

Pacient podepíše informovaný souhlas s výkonem. 

 

Speciální požadavky na přípravu pacienta před odběrem vzorku na laboratorní vyšetření, u nichž jsou předepsány, jsou uvedeny přímo u těchto vyšetření v abecedním seznamu.

 

 Zpět na úvodní stranu