C-09 Množství vzorku

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_03

verze dokumentu

: 03

platí od

: 26.04.2021

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

C-09  Množství vzorku

  

Doporučené množství krve, moče nebo likvoru při primárním odběru – biochemie

 

 soubor vyšetření

potřebné množství materiálu

Klinická biochemie (pro 20 až 25 rutinních analytů)

zkumavka 4 ml krve

Speciální analyty (tumormarkery, hormony, léky)

Vždy 1 ml krve pro každé 3 až 4 stanovované analyty

Krevní plyny (arteriální či venózní krev)

1 ml krve ve speciální stříkačce, kapilára objem 140 µl

Stopové prvky

6 ml – speciální zkumavka

Glykovaný hemoglobin, homocystein

2 ml EDTA krve

Laktát

2 ml NaF krve

Sedimentace

3 ml krve

Likvor

2 ml

Moč (chemické a morfologické vyšetření)

5-10 ml (u malých dětí minimálně 3 ml)

  

Doporučené množství krve nebo moče na soubory vyšetření – imunologie

 

soubor vyšetření

potřebné množství materiálu

humorální imunita, imunoglobuliny, komplement, proteiny akutní fáze, CIK (dle počtu vyšetření)

6 ml (srážlivá krev)

autoprotilátky – fluorescence (dle počtu vyšetření)

4 nebo 6 ml (srážlivá krev)

autoprotilátky ELISA (dle počtu vyšetření)

4 nebo 6 ml (srážlivá krev)

specifické IgE (20 –25 alergenů)

2 x 4 ml nebo 10 ml (srážlivá krev)

panel CD znaků, HLA-B27

2 ml (EDTA)

proteinurie

1 ml (moč) – lépe sbíraná (lze i čerstvá)

 

BJB (Bence Jones protein/imunofixace moči)

1 ml (moč) – lépe čerstvá (lze i sbíraná)

- možné dodat na obě vyšetření 1 zkumavku – raději čerstvé moče (lze i sbírané moče)

 Množství krve jsou přibližná, každý vzorek má jinou výtěžnost séra, udávaná množství vychází z naší zkušenosti a měla by zaručit dostatek materiálu pro požadovaná vyšetření, v případě těžko odebíratelných pacientů jsme pravděpodobně schopni zpracovat vyšetření i z menšího množství krve, ale bez záruky, že bude materiál stačit na všechna vyšetření.

 

Zvláštní požadavky:

ECP (Eosinofilní kationický protein): dodat do 1 hodiny po odběru, během transportu uchovávat při teplotě 20 – 25°C!

Buněčná imunita + BAL (bronchoalveolární laváž): dodat do laboratoře do 11:00

 

 Doporučené množství plné krve při primárním odběru – hematologie a transfuze

Druh a počet potřebných zkumavek se na hematologii (hematologie, hemokoagulace) zobrazuje při zadávání požadavků do elektronické žádanky a tiskne se na Průvodní list k laboratornímu vyšetření.

 

METODA

MNOŽSTVÍ MATERIÁLU

Hematologie (KO, KO+DIF,RTC)

1 zkumavka K3EDTA

Hematologie
(tělní tekutiny analyzátorem - kromě likvoru)

1 zkumavka K3EDTA

Hematologie (likvor analyzátorem)

min 1,5 ml do zkumavky bez aditiv

Hemokoagulace – PT, APTT, D-Di, TT, AT, FBG, FDP

1 zkumavka, krev do citrátu sodného 3,2 % (poměr citrátu a krve 1:10)

objem zkumavky volit dle množství vyšetřovaných parametrů

Hemokoagulace + etanol gelifikační test *

1x 4 ml zkumavka navíc

Hemokoagulace + retrakce koagula

1x 4 ml zkumavka navíc

Hemokoagulace *
- stanovení hladin UFH, LMWH, Arixtry, Xabanů a HIT

1x 2 ml zkumavka

Hemokoagulace speciální *

(proteiny, faktory, APC rezistence)

2x zkumavka á 4ml navíc

Hemokoagulace speciální (LA) *

2x zkumavka á 4 ml navíc

Hemokoagulace speciální *

(inhibitor orientačně APTT nebo PT)

2x zkumavka á 4 ml navíc
(není-li ordinované jiné koagulační vyšetření, přidat ještě jednu zkumavku 2 nebo 4 ml)

Hemokoagulace speciální *

(korekční test APTT nebo PT)

1x zkumavka á 4 ml navíc
(není-li ordinované jiné koagulační vyšetření, přidat ještě jednu zkumavku 2 nebo 4 ml)

Hemokoagulace speciální (kor. test TT) *

1x zkumavka á 4ml navíc

Předtransfuzní vyšetření (KS, screening, testy kompatibility), přímý Coombsův test

6 ml sražené krve

Chladové aglutininy**

6 ml sražené krve

Identifikace a titrace protilátek, typizace antigenů

2x 6 ml sražené krve + 2 zkumavky s K3EDTA

Vyšetření veškerých potransfúzních reakcí

1x zkumavka sražené krve + 1 zkumavka s K3EDTA , zbytek transfuzního vaku (všechny vykapané transfuzní vaky za posledních 24 hodin, každý se zbytkem 20 ml transfuzního přípravku)

Superkonziliární imunohematologické vyšetření (pro odeslání do ÚHKT)

2x 6 ml sražené krve + 2 zkumavky s K3EDTA

* tyto vzorky doručit do laboratoře ihned po odběru

** vyšetření předem domluvit, odběr do nahřáté zkumavky, okamžitý transport v teple do laboratoře

 

Při odběrech pro koagulační vyšetření je poměr krve a citrátu stanoven pro hematokrit 0,25 až 0,60. Pro vzorky s odlišným hematokritem se pro určení správného množství antikoagulační přísady užívá tohoto přepočtu:

1 - Hct

K = -------------------- x P

5,95 - Hct

kde:

K – objem 0,106 mol citrátu sodného, který přidáme k odebranému objemu plné krve

P – objem odebrané plné krve

Hct – hematokrit (v jedninách)

 

Tímto vzorcem vypočteme množství citrátu potřebné k antikoagulačnímu působení v odebraném množství plné krve s abnormálním hematokritem.

Tuto zásadu je obtížné dodržet u vakuových systémů.

 

 Doporučené množství vzorku – mikrobiologie

 

materiál

metoda

doporučené množství

stolice

mikroskopie na parazity

1/3 až 1/2 příslušné odběrovky

PCR

část stolice velikosti min. lískového oříšku

Clostridium difficile

část stolice velikosti min. lískového oříšku

antigeny virů

část stolice velikosti min. lískového oříšku na každé agens

Helicobacter pylori -antigen

část stolice velikosti min. lískového oříšku

krev

1-3 vyšetření

3ml srážlivé krve

3-5 vyšetření

5ml srážlivé krve

WIDAL

7ml srážlivé krve

rychlotest a mikroskopie na malárii

3 ml nesrážlivé krve

T-SPOT

10 ml nesrážlivá krev (Li-heparin)
oranžové víčko

moč

mikroskopie schistosomy

3-5 ml každé poslední porce moči po 3 dny

kultivace

5-7 ml

detekce antigenů

5-7 ml

likvor

PCR borélie

400 µl

PCR multiplex meningitidy

130 µl

sérologie borélií

600 µl

sérologie aspergila (antigen)

300 µl

sérologie candida (antigen)

300 µl

kultivace

1 ml

sputum

kultivace

1 ml

BAL

kultivace

5-7 ml

jiný tekutý materiál

kultivace

1 ml

 

Zpět na úvodní stranu.