D-03 Vyšetření ve smluvních laboratořích

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_03

verze dokumentu

: 03

platí od

: 26.04.2021

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

D-03 Smluvní laboratoře – informace o vyšetření, která laboratoř neprovádí

 

Centrální laboratoře zajišťují odeslání biologického materiálu na vyšetření, která neprovádí, do smluvních laboratoří. Pracovník centrálního příjmu zkontroluje úplnost identifikačních údajů pacienta i požadujícího oddělení či lékaře včetně razítka, správnost preanalytického postupu a zajistí přípravu vzorku (centrifugaci) včetně jeho uskladnění do okamžiku pravidelného svozu materiálu. Kopie žádanky je uložena na CP, originál spolu s materiálem je odeslán ve spolupráci s dopravním oddělením FNB do smluvních laboratoří a příslušných referenčních laboratoří. Odeslané vzorky jsou evidovány v UNIS. Žadatel vyšetření je o zaslání vzorku do smluvní laboratoře informován formou záznamu v komentáři na výsledkovém listu v LIS. Výsledková zpráva je ze smluvní laboratoře zaslána přímo žadateli vyšetření, případně je zaslána prostřednictvím svozu přes centrální příjem FNB. OKBI si kopie výsledků neukládá.

 

OKHT odesílá do smluvních laboratoří materiál na vyšetření indikované převážně lékaři hematologické ambulance nebo z klinických oddělení po konzultaci s lékaři OKHT. Jedná se o vzorky nebo část vzorku k doplňujícímu, či potvrzujícímu vyšetření nebo laboratoře, do nichž se posílá vzorek nebo část vzorku na vyšetření, která OKHT FNB neprovádí.

 

OKM odesílá do smluvní laboratoře specializovaná vyšetření tkáňových helmintáz. Konfirmaci vybraných nálezů zajišťuje v Národních referenčních laboratořích SZÚ. Pokud je výjimečně nutno domluvit další vyšetření mimo FNB, je toto řešeno individuálně.  

Veškeré zasílané materiály jsou evidovány v LIS. Na výsledkovém listu je oznámeno, že vzorek byl do smluvní laboratoře zaslán. Po dodání výsledků jsou kopie předány žadateli, originály výsledků jsou uloženy na OKM. Pokud je výsledek ze smluvní laboratoře přepsán do LIS, je na výsledku uvedeno, která vyšetření provedla smluvní laboratoř.

 

V pracovních dnech pondělí až pátek je biologický materiál odvážen jedenkrát denně v 11:00 hodin. Materiál určený do smluvních laboratoří musí být na CP dopraven do 10:30 hodin. Rutinní vzorky dopravené na CP po jedenácté hodině budou odeslány až následující pracovní den. V neděli a ve dnech pracovního klidu není svoz materiálu zajišťován. 

 

STATIM vyšetření (např. u intoxikací) – materiál přijímá Centrální příjem v režimu 24 hodin denně 7 dní v týdnu – pracovníci CL zajistí transport do příslušné laboratoře, požadující oddělení musí dodat navíc vyplněný příkaz ke zdravotnickému transportu pro řidiče sanity.  

 

Přehled externích vyšetření odesílaných do smluvních laboratoří

 

Seznam smluvních laboratoří

 

ÚLBLD VFN a 1. LF UK v Praze (U nemocnice 2, 128 08 Praha 2)

Klinická biochemie a sérologie – Centrální laboratoř

U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
tel: 224962841, 224963032, příjem materiálu: 224962654, 224962569

Trombotické centrum - Molekulární genetická laboratoř

Fakultní poliklinika, Karlovo náměstí 554/32, Praha 2

Tel.: 22496 6272 (6785, 6285)

Centrální hematologické laboratořeKoagulační laboratoř

U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, tel.: 224 962 832, 224 963 039, 224 962 852
Centrum nádorové cytogenetiky

U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, telefon 224962927, 224962399

Laboratoř gastroenterologie

Na Bojišti 3, 128 08 Praha 2, tel: 224 964 221

Laboratoř pro výzkum nemoci jater a metabolismu hemu (Hepatologická laboratoř)

Na Bojišti 3,  128 08 Praha 2, tel: 224964203, 224964197, 224964192

Laboratoř endokrinologie a metabolismu
III. Interní klinika, U Nemocnice 1, Praha 2
tel: 224962911, 224962912, 224962903

Klinická imunologie a alergologie – laboratoř

Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2, tel: 22496 6278, 22496 6638, 22496 6469

 

Ústav hematologie a krevní transfuze (U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2)

 

Transfuziologický úsek

Oddělení imunohematologie,

Laboratoř imunohematologie trombocytů a leukocytů (tel. 221 977 254)

Laboratoř krevních skupin a předtransfúzních vyšetření (tel. 221 977 214)

Referenční laboratoř pro imunohematologii (tel. 221 977 340)

Laboratoř HLA serologie (tel: 221 977 261)

Klinický úsek

Morfologická-cytochemická laboratoř (tel: 221 977 411, 221 977 283)

Laboratoř PCR diagnostiky leukémií (tel: 221 977 278, 221 977 470)

Laboratoř průtokové cytometrie (tel: 221 977 337, 221 977 301)

Národní referenční laboratoře

NRL pro DNA diagnostiku – Oddělení molekulární genetiky, Oddělení HLA analýzy

NRL pro poruchy hemostázy

Oddělení genomiky

 

Klinika pro děti a dorost (KDDL) - Laboratoř

Ke Karlovu 4, Praha 2, tel: tel: 224 967 913

 

KDDL 1. LF UK a VFN, Diagnostické a výzkumné laboratoře DMP

Ke Karlovu 455/2, Praha 2, Tel: výsledky  22496 7710

 

Ústav imunologie a mikrobiologie VFN a 1. LF UK v Praze - NRL pro tkáňové helmintázy

Studničkova 7, Praha 2, 128 00, telefon 224 968 472, 224 966 264

 

Ústav soudního lékařství a toxikologie VFN a 1. LF UK, Toxikologická laboratoř

Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2, budova E1A, 1. patro, tel: 22491 1267

 

Ústav patologie VFN a 1. LF UK – Hlavův ústav 

Studničkova 2, 128 00 Praha 2, tel. 224 968 685 (sekretaritát)

 

Endokrinologický ústavLaboratorní komplement

Národní 8, 116 94 Praha 1, tel: příjem 224 905 204

 

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, tel. 224 435 318,224 435 300

 

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF a FN Motol 

V úvalu 84, 150 06 Praha 5, tel.: 224 435 601, fax: 224 435 620

 

Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol – Diagnostická laboratoř C. difficile infekcí

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Motol, tel. 224 435 353, 224 435 355

 

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol

V úvalu 84, 150 06 Praha 5, tel: 22443 3561, 22443 3581

 

Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol

V úvalu 84, 150 06 Praha 5, tel: nepřetržitá služba 22443 5985

 

Nemocnice Na Homolce

Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice Na Homolce

Laboratoř molekulární diagnostiky (tel. 257 273 141, 257 273 137)

Roentgenova 2/37, 150 30 Praha 5

 

IKEM

Pracoviště laboratorních metod OKB IKEM

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, Centrální příjem vzorků tel.: 26136 5210

 

Oddělení imunogenetiky

Tel: pohotovost 261 362 345, 603 869 910

 

Topelex s.r.o.

Sokolovská 304, Praha 9, tel. 266 006 118

 

Synlab czech s.r.o.

Laboratoř Praha, Jankovcova 2, Praha 7, tel. 277 779 723

 

GENNET, s. r. o.

Kostelní 292/9, 170 00 Praha 7, tel: 222 313 000,222 313 118

 

Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice Na Homolce,

Laboratoř molekulární diagnostiky (tel. 257 273 141, 257 273 137)

Roentgenova 2/37, 150 30 Praha 5

 

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n. Labem

Oddělení parazitologie, mykologie a mykobakteriologie Praha; NRL pro střevní parazitózy
Sokolovská 60, 186 00 Praha 8

Laboratoř imunologie (Dittrichova 17, 128 01 Praha 2)

 

Státní zdravotní ústav – referenční pracoviště CEM (Centrum epidemiologie a mikrobiologie)

Šrobárova 48, Praha 10, 100 42, tel: 26708 1111

Národní referenční laboratoř pro lymeskou borreliózu

SZÚ-CEM, budova č. 2, přízemí (tel.:267082425)
Národní referenční laboratoř pro streptokokové nákazy

SZÚ-CEM, budova č. 2, 2. patro, místnost č. 30 (tel.:267082260)
Národní refereční laboratoř pro meningokokové nákazy
SZÚ-CEM, budova č. 2, 2. patro (tel.: 26708 2989)
Národní referenční laboratoř pro hemofilové nákazy

SZÚ-CEM, budova č. 2, 1. patro (tel.: 267 08 2241)
Národní referenční laboratoř pro pertusi a difterii

SZÚ-CEM, budova č. 2, 1. patro (tel.: 267 08 2242)
Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS

SZÚ-CEM, budova č. 25, 2. patro (tel.:26708 2398)
Národní referenční laboratoř pro mykobaktérie

SZÚ-CEM, budova č. 11, 2. patro (tel.:26708 2307)
Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy

SZÚ-CEM, budova č. 25, 2. patro (tel.:26708 2398)
Národní referenční laboratoř pro chlamydie

SZÚ-CEM, budova č. 6A, přízemí (tel.:26708 2795)
Národní referenční laboratoř pro diagnostiku syfilis

SZÚ-CEM, budova č. 6A, přízemí (tel.:26708 2795)
Národní referenční laboratoř pro antibiotika

SZÚ-CEM, budova č. 2, 2. patro (tel.:267 08 2202)
Národní referenční laboratoř pro E. coli a shigely

SZÚ-CEM, budova č. 2, 1. patro (tel.:26708 2223, 26708 2741)
Národní referenční laboratoř pro salmonely

SZÚ-CEM, budova č. 2, 1. patro (tel.:26708 2216)
Národní referenční laboratoř pro stafylokoky

SZÚ-CEM, budova č. 2, 1. patro (tel.:267 08 2264)
Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění

SZÚ-CEM, budova č. 4, (tel.: 724 362 602)

Národní referenční laboratoř pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus B19

SZÚ-CEM, budova č. 25, přízemí (tel.:26708 2492)

Národní referenční laboratoř pro enteroviry

SZÚ-CEM, budova č. 4, 2. patro (tel.: 724 362 231)

Národní referenční laboratoř pro herpetické viry

SZÚ-CEM, budova č. 25, 1. patro (tel.:26708 2476)

Národní referenční laboratoř pro diagnostiku cytomegalovirů

Ústav klinické mikrobiologie, FN a LF UK, Hradec Králové (Sokolská ul., 500 05 Hradec Králové)
zasílá se přes SZÚ-CEM, budova č. 25, 1. patro (tel.:26708 2476)

Národní referenční laboratoř pro arboviry 

ZÚ Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)

zasílá se přes ZÚ Laboratoř imunologie (Dittrichova 17, 128 01 Praha 2)

 

 

IMMUNO-FLOW, s. r. o.

Rychnovská 651, 199 00 Praha 9 - Letňany. Tel: 286 923 150 - 151

 

FN Královské Vinohrady - Centrální laboratoře - imunologie

Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, Centrální příjem laboratoří tel: 2 6716 2784, imunologie tel: 2 6716 3364

 

 

Thomayerova nemocnice

 

Oddělení lékařské genetiky (tel: 26108 3619; Mgr. Jana Tajtlová)

Ústav patologie a molekulární medicíny (tel: 26108 2413)

 

 

Prevedig, spol. s r. o.

Poznaňská 461/34, Praha 8 – Bohnice (tel.: 270 003 131)

 

 

Zpět na úvodní stranu