E-01 Hlášení výsledků v krit. intervalech

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_03

verze dokumentu

: 03

platí od

: 27.04.2021

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech

 

Přestože jsou veškeré výsledky k dispozici klinickým pracovníkům ihned po jejich uvolnění do nemocničního informačního systému (NIS), vybrané patologické výsledky uvedené v následujícím seznamu, hlásí laborantky bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno v režimu STATIM nebo v rutinním režimu. Informace o nahlášení výsledku se eviduje v laboratorním informačním systému jako textový komentář ke zprávě o laboratorním vyšetření.

 

Během telefonického hlášení výsledku pracovník ověří, zda příjemce výsledků správně porozuměl hlášeným údajům, a to tak, že příjemce výsledků přečte jím zaznamenané údaje.

 

Vyšetření

Menší než

Větší než

Jednotka

Biochemická vyšetření

K v séru nebo plazmě

2,5

6,0

novorozenci 8,0

mmol/l

Glukóza v séru nebo plazmě

2,0

25,0

mmol/l

Digoxin v séru

2.5

µg/l

Imunologická vyšetření

IgG v séru

40

g/l

IgA v séru

10

g/l

IgM v séru

10

g/l

ANCA – myeloperoxidáza (MPO)

 

50

IU/ml

ANCA – proteináza 3 (PR3)

 

50

IU/ml

GBM

 

pozitivní

Hematologická vyšetření - první záchyt

Leukocyty

≤ 2

≥ 30 (nad 6 měsíců)

≥ 50 (0-6 měsíců)

109/l

Hemoglobin

≤ 70

≥ 180 (nad 30 dní, ženy)

≥ 200 (nad 30 dní, muži)

≥ 270 (0-30 dní)

g/l

Trombocyty

≤ 30

≤ 100*

≥ 1000

109/l

Neutrofily absolutně

≤ 0,8

-

109/l

Hodnocení nátěru (nejdříve konzultovat s hematologem!)

přítomnost blastů nebo leukemických promyelocytů, přítomnost parazitů,

nález schistocytů ≥ 10/1000 erytrocytů

PT - R: bez údajů o léčbě warfarinem

-

≥ 2

1/1

PT - INR: léčba warfarinem

-

≥ 5

1/1

APTT – R: bez údajů o léčbě heparinem

-

≥ 2

1/1

APTT – R: léčba heparinem

-

≥ 5

1/1

TT (pokud není léčba UFH nebo pradaxou)

-

> 180

s

FBG

≤ 1

-

g/l

AT

≤ 40

-

%

D-dimery

-

≥ 3

mg/l FEU

LMWH anti-Xa

 

> 2,0

kIU/l

Arixtra (Fondaparinux)

 

> 2,0

mg/l

Rivaroxaban (Xarelto)

Apixaban (Eliquis)

 

> 500

µg/l

HIT, ET

pozitivní nález

* u těhotných žen posílaných z Gynekologie (diagnózy O00 – O99)

 

Další patologické hodnoty se hlásí dle uvážení pracovníka, který provádí lékařskou kontrolu.

 

Transfuzní vyšetření

Za neočekávaný výsledek v transfuzní laboratoři je považován výsledek vyšetření, který může být spojen se zpožděním přípravy transfuze:

 

Telefonicky se též hlásí:

 

Mikrobiologická vyšetření

V indikovaných případech, stanovených níže uvedeným výčtem laboratoř hlásí nález okamžitě po zjištění.

 

Výčet urgentních nálezů:

      mikroskopie pozitivní hemokultury BACTEC

      mikroskopie mozkomíšního moku

      mikroskopický nález klostridií v materiálu

      pozitivita testu na přítomnost Clostridium difficile ve stolici (antigen nebo toxin)

      průkazu antigenu Legionella pneumophilla v moči

      průkazu antigenu Streptococcus pneumoniae v moči nebo v mozkomíšním moku

      kultivační nález střevních patogenů (Salmonella sp., kultivační nález Campylobacter sp.,  Shigella sp., enteropatogenní E.coli) – hlásíme kromě infekční ambulance

      kultivační nález MRSA (methicilin rezistentní Staphylococcus aureus)

      první pozitivita Neisseria gonorrhoeae (PCR nebo kultivace)

      první pozitivita na Mycobacterium sp  (mikroskopie nebo kultivace nebo, PCR)

      první pozitivita (nebo významná změna) luetických testů

      malárie – pozitivita v rychlém testu, pozitivní mikroskopie

      výsledek multiplex PCR z mozkomíšního moku (systém Amplex)

      výsledek PCR chřipka (GeneXpert) – pouze v době pohotovostní služby

      pozitivita PCR vyšetření na SARS-CoV-2

      pozitivita v imunochromatografických testech na viry ve stolici- Rotaviry, Adenoviry, Noroviry, Astroviry, Enteroviry

      výsledek v imunochromatografických rychlotestech na HBsAg, anti HAV a antiHCV

      pozitivita IgM protilátek proti viru klišťové meningoencefalitidy v mozkomíšním moku

 

Tištěný předběžný výsledek vyšetření zasíláme pouze extramurálním žadatelům v těch případech, kdy konečný výsledek bude k dispozici za déle než 7 dní.

 

 

Zpět na úvodní stranu