E-03 Změny výsledků a nálezů

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_03

verze dokumentu

: 03

platí od

: 26.04.2021

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

E-03 Změny výsledků a nálezů 

 

 

Opravy protokolů (výsledkových listů) pořízených laboratorním informačním systémem UNIS se provádí pro:

 

  1. Identifikaci pacienta
  2. Výsledkovou část

 

A. Oprava identifikace pacienta

 

Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla, změna pojišťovny a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacientů.

Vzhledem k tomu, že laboratorní informační systém UNIS nepořizuje údaj o rodném příjmení, týká se oprava také všech změn příjmení (vdané ženy, osvojené děti, změna příjmení po rozvodu a podobně). Pod pojem oprava identifikace nepatří změna generovaného rodného čísla na korektní, oprava titulu, spojení záznamů korektního rodného čísla a nekorektního rodného čísla po verifikaci, oprava interpunkce.

 

Vedoucí laboratoře pověřuje osoby, které jsou oprávněny provádět opravy a změny identifikace pacienta v databázi UNIS.

Oprava identifikace (rodného čísla nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání požadavků, nebo v rámci oprav databáze.

 

Poznámka: Každý záznam pořízený editorem u identifikace se trvale drží v databázi, ale nastavení UNIS neumožňuje jeho tisk.

 

 B. Oprava výsledkové části

 

Opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které byly odeslány na klinická pracoviště.

 

Pod pojem opravy nepatří doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům!

 

Opravu výsledků provádí pověřený pracovník laboratoře s příslušnými přístupovými právy. Každá změna výsledku je zaznamenána v UNIS a telefonicky nahlášena na požadující zdravotnické pracoviště. Jestliže nebyl protokol dosud odeslán, ale původní výsledek již byl telefonicky ohlášen, hlásí se změna rovněž telefonicky a následuje odeslání opraveného protokolu. Zásadně však nelze přeřazovat výsledky k jiným pacientům.

 

V případě, že byl výsledek již odeslán žadateli, je vypraven opravný výsledek s vyznačením změny, datem a autorizací opravy. Systém UNIS neumožňuje opravu výsledků v chorobopisu, proto je oprava oznámena vždy telefonicky a do sítě je odeslán komentovaný výsledek s oznámením chyby.

 

V LIS laboratoře je automaticky uchován každý zásah do záznamů o vyšetření, včetně data, přesného času a označením pracovníka, který zásah provedl.

 

Každá změna a oprava výsledkového listu znamená povinnost odpovědných pracovníků přezkoumat okolnosti, za kterých došlo k vydání chybného výsledku / nálezu. Výsledek přezkoumání je zdokumentován podle interních předpisů a předmětem nápravného či preventivního opatření (CL_SME_003 Interní audity kvality, neshody, nápravná a preventivní opatření).

 

 

 

Zpět na úvodní stranu