E-05 Konzultační činnost laboratoře

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_03

verze dokumentu

: 03

platí od

: 26.04.2021

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

E-05 Konzultační činnost laboratoře

 

Na základě rozhodnutí odborného garanta z důvodů zamezení prodloužení diagnostického procesu a snížení rizika z prodlení a v souladu se Správnou laboratorní praxí si laboratoř vyhrazuje právo provést a účtovat další vyšetření nad rámec vyšetření původně požadovaných žadatelem.

 

OKBI

- individuální konzultace poskytují následující odborní pracovníci laboratoře:

 

MUDr. Daniel Břešťan

klinická biochemie, lékař

2882, 6426

mailto:daniel.brestan@bulovka.cz

Ing. Kristina Klemperová

klinická biochemie, analytik

2897

mailto:kristina.klemperova@bulovka.cz

Mgr. Tomáš Kotraš

klinická biochemie, analytik

2891

mailto:tomas.kotras@bulovka.cz

Mgr. Eva Kvačková

klinická biochemie, analytik

2890, 6295

mailto:eva.kvackova@bulovka.cz

RNDr. Lenka Moravcová

laboratoř imunologie, analytik

3117

mailto:lenka.moravcova@bulovka.cz

Bc. Pavel Bartoš

vedoucí laborant

2889, 6875

mailto:pavel.bartos@bulovka.cz

 

 

OKHT

 - v laboratoři poskytují konzultace pracovníci laboratoře, kteří jsou oprávněni k poskytování těchto informací v rámci svých kompetencí. Lékařské konzultace zajišťují lékaři se specializací v oboru nebo v přípravě na ni.

Konzultace jsou umožněny na uvedených tel. číslech:

 

Hematologická ambulance – kartotéka

2403

Hematologická ambulance – vyšetřovny

1. – 2402, 2. – 2404, 3. – 4186

Lékařská konzilia – v pracovní době (do 15:30)

6977

Lékařská konzilia – mimo pracovní dobu (od 15:30)

2373 (laboratoř – předá kontakt na lékaře ve službě)

Klinická hematologie - analytik

2401

Vedoucí laborant

2291

 

Na vyžádání je možné v laboratoři získat informace o hodnotách nejistot nejčastějších měření.

 

 

OKM

Konzultace k indikaci mikrobiologických vyšetření, způsobu odběru a volbě odběrové soupravy poskytují pracovníci OKM na kontaktních číslech 2323, 2524, 2452, 2416 a dalších.

 

Konzultace k antibiotické terapii 731 108 894, zkrácenka pro volání 6803 – na této lince je zajištěna stálá služba lékaře mikrobiologa.

 

Dále je možno konzultovat na tel. 2619 (pracovna primáře), 2452 (antibiotické středisko), případně další lékaři OKM (laboratoře 2413, 2524, 2610)

 

Mimo pracovní dobu VŠ je možno využít konzultace k ATB na tel. lince 6353 (MUDr. Nyčová), event. 604 951 572 (MUDr. Horová)

 

Konzultace k indikaci a výsledkům virologických vyšetření:

Mgr. Naděžda Sojková, MUDr. Anna Poláková, MUDr. Hnat Kurhan

tel: 26608 2666, 2613, 2618

 

Zpět na úvodní stranu