E-08 Vyšetření samoplátců

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_03

verze dokumentu

: 03

platí od

: 26.04.2021

sestaveno

: 28.02.2022

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

E-08 Laboratorní vyšetření samoplátců

 

Za samoplátce je považován pacient, který požaduje provedení laboratorního vyšetření bez ordinace lékaře či nad rámec vyšetření hrazených ze zdravotního pojištění.

 

Dostaví-li se pacient samoplátce k odběru krve, je mu na základě požadovaných vyšetření a vzájemné dohody s pracovníkem odběrového pracoviště vystaven pokladní blok s příslušnou finanční částkou (dle platného ceníku FNB) – částku lze zaplatit přímo v hotovosti (odběrové pracoviště pavilon č. 2) nebo pacient částku zaplatí v pokladně FNB a s dokladem o zaplacení se vrátí znovu na odběrové pracoviště, kde je následně proveden odběr (odběrové pracoviště v pavilonu č. 8). S pracovníkem odběrového pracoviště se dohodne na vyzvednutí výsledku vyšetření.

 

Dostaví-li se pacient samoplátce s biologickým materiálem (např. na mikrobiologické nebo parazitologické vyšetření) na centrální příjem, je mu sdělena cena vyšetření a obdrží doklad do pokladny FNB pro úhradu vyšetření. V domluveném termínu si přijde pro výsledek, který bude vydán na základě předložení dokladu o uhrazení z pokladny FNB.

 

Informace o schváleném spektru vyšetření pro samoplátce viz Ceník vyšetření. U vyšetření, která nejsou uvedena v Ceníku vyšetření FNB, je cena vyšetření stanovena na základě platného Seznamu zdravotních výkonů.

 

Zpět na úvodní stranu.