E-08 Vyšetření samoplátců

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_03

verze dokumentu

: 03

platí od

: 26.04.2021

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

E-08 Laboratorní vyšetření samoplátců

 

Za samoplátce je považován pacient, který požaduje provedení laboratorního vyšetření bez ordinace lékaře či nad rámec vyšetření hrazených ze zdravotního pojištění.

 

Dostaví-li se pacient samoplátce k odběru krve, je mu na základě požadovaných vyšetření a vzájemné dohody s pracovníkem odběrového pracoviště vystavena faktura s příslušnou finanční částkou (dle platného ceníku FNB) – částku lze uhradit bezhotovostně kartou přímo na odběrovém pracovišti přes platební terminál. Po odběru krve se pracovník odběrového pracoviště dohodne se samoplátcem na vydání výsledku – výsledek lze odeslat formou zabezpečeného souboru na mail, který uvede pacient samoplátce při odběru.

 

Dostaví-li se pacient samoplátce s biologickým materiálem (např. na mikrobiologické nebo parazitologické vyšetření) na centrální příjem, je mu sdělena cena vyšetření, které může rovněž uhradit bezhotovostně přes platební teminál (OKM). Zároveň se s pracovníkem příslušné laboratoře domluví na formě vyzvednutí / zaslání výsledku. 

 

Informace o schváleném spektru vyšetření pro samoplátce jsou přístupné na www.bulovka.cz v sekci „Pro pacienty“.

 

Zpět na úvodní stranu.