INFO_OKBI

Informativní přílohy/Přílohy informativní

číslo dokumentu

:

verze dokumentu

: 01

platí od

: 06.06.2017

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Oddělení klinické biochemie a imunologie

Primář oddělení

Lékařský garant odbornosti 801

MUDr. Daniel Břešťan

Tel: 26608 2882, 6426, mail: daniel.brestan@bulovka.cz

Vedoucí laborant

Bc. Pavel Bartoš

Tel: 26608 2889, 6875, mail: pavel.bartos@bulovka.cz

Analytický garant odbornosti 801

Zástupce primáře

Mgr. Eva Kvačková

Tel: 26608 2890, 6295, mail: eva.kvackova@bulovka.cz

Laboratoř biochemie,

hlášení výsledků

Tel: 26608 2000, 2888

Statimová laboratoř

Tel: 26608 2000

Pohotovostní služba

Tel: 26608 2000

Biochemie_sál_20

 

Analytický garant odbornosti 813

RNDr. Lenka Moravcová

Tel: 26608 3117, 3128
mail: lenka.moravcova@bulovka.cz

Laboratoř imunologie - výsledky

Tel: 26608 3127

Laboratoř imunologie - průtoková cytometrie

Tel: 26608 3128

Laboratoř imunologie - elektroforézy

Tel: 26608 3127

IMUNO_LP

 

 

Zpět na seznam kapitol